Медицинско, литературно и бизнес сътрудничество. Считам, че мога да бъда полезен, поради  дългогодишния си опит в консултирането на фирми-производители на природни продукти, представители на медицински центрове, както и на различни книгоиздателства със съответна насоченост. Освен частнонаучните си медицински познания, постарал съм се да се задълбоча и в конкретните технологични особености при производството на даден нов продукт за вътрешна или външна употреба. По отношение на книгите и рекламните прецентации, разчитам и на владеенето си на литературния български език и на голяма част от международната лексика, на усета си за коректност, ритъм и стил на изложението. Имам и определен собствен опит в бизнеса и рекламата, което прави възможно да се обсъждат въпросите от различните им гледни точки.

Условията на всичките тези видове сътрудничество са по правило благоприятни за поръчителите, включително с възможности за частично бартерно разплащане. Трябва да се има обаче предвид значителната ми ангажираност – необходимо е да се правят по-навременни договаряния. Също така, все по-често отказвам участие в компромисни проекти, които съвпадат под 90% с моето становище за ползотворен природен, библиографски или социален продукт. Ето някои от фирмите, с които от години имаме особено плодотворно сътрудничество:
Записване за индивидуална медицинска консултация с прави посредством следната форма. За социални проекти или по интердисциплинарни теми, вижте тук. Още указания относно записването за директна консултация с д-р Пашкулев, за работна или творческа среща, може да откриете тук.
ФОРМА ЗА ВЪПРОСИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ