Книги

Любовта ми към книгите датира от най-ранно детство и беше свързана с голямата и разнообразна библиотека на баща ми. Стихове прописах на 9 г. възраст, а по време на следването ми по медицина писах вече и научни статии. През 1993-94 г. работих почти едновременно над първата си солидна медицинска книги и над първата си стихосбирка. Оттогава са излезли над 20 мои книги на медицинска, психологична, педагогична, поетична и други тематики. Паралелно съм бил активен участник в разнообразни сътрудничества; те вече е дало плодове при десетки заглавия, където съм бил поканен да бъда съавтор, редактор или рецензент. Отворен съм и към нови проекти с други сътрудници!

РЕДАКЦИИ И РЕЦЕНЗИИ ЗА ИЗДАТЕЛСКИ ФИРМИ