Медицински

ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА ЗА ЖИЗНЕНОСТ И БАЛАНС

Усещате в себе си стремеж към положителна промяна?

Настоящото практическо ръководство предлага природосъобразни методи не само за бодро начало на деня, а и за поддържане на здраве и добра форма. То е плод на дългогодишна изследователска и обучителна работа на екип от специалисти. В него са обединени практики с доказана ефективност: източни и западни, древни и съвременни.

В основата му стои Интегралният подход – онзи холистичен поглед към света, чрез който изграждаме цялостно успешен и балансиран живот в хармония със своята социална и природна среда.

Книгата предлага Сутрешен комплекс от общодостъпни упражнения, подбрани и адаптирани така, че да се извлече максимумът от тяхното енергизиращо и хармонизиращо въздействие.

Когато изпълваме първия час от деня си с тези интегрални техники, ние създаваме работещ модел за оптимизиране на следващите часове от денонощието, а в по-широка перспектива – и на целия си живот! Ключът към градивна промяна се крие в редовната съзнателна практика. 

Само така може да реализираме древната максима „Здрав дух в здраво тяло“!

Денят се познава от сутринта

Вътрешните пазители на живота и здравето!
Причини за проблемите: взаимовръзки между гени, метаболизъм, околна среда и психосоциални фактори!
Предпазване и лекуване: дует на науката с природосъобразните традиции! 

Издател: "Хомо футурус", 2021 г.

250 стр.                                                                Цена - 12 лв.

С нарастване на научната информация относно свойствата на хранителните съставки (нутриенти) се оформя сложна плетеница от ползи и вреди, в зависимост от тяхното количество и форма на приемане, както и от параметрите на конкретния организъм. Някои микроелементи са особено значими за това ни разбиране - именно в контекста на "златната среда". Обезпокояващо е, че при уж отдавна проучени метали, като желязото и медта, са силно разпространени (и често неразпознати!) както дефицитите, така и излишъците. Проявите им често се отдават на други причини, докато навременното им коригиране може да изиграе значителна, а понякога - и решаваща роля при предотвратяването и ранната терапия на редица сериозни заболявания. Надявам се, че трудът ми - баланс между авангардна наука и достъпност на изложението - ще бъде полезен за най-широк кръг от читатели.
144 стр.   7 лв.
Цинкът е един от най-важните, незаменими за живота и здравето минерали. До голяма степен от неговото адекватно обезпечаване зависят стабилността на нервната система и сетивните органи, клетъчното дишане, хормоналните и имунните функции, здравият и привлекателен вид на кожата, косата и ноктите...
Как да се храним, за да набавяме този съществен микроелемент, ка да премаме и дозираме цинковите добавки при нормални и повишени натоварвания на организма; какви взаимодействия има между този елемент с редица други, желани и нежелани съставки на менюто ни, с лекарствата и въздействията на околната среда?!
По всички тези въпроси тук ще получите ясни и компетентни отговори!

72 стр.                                                  Цена - 4 лв.

Първото ми издание на тази тема - „Природолечение – практическо ръководство“ - излезе през 1998 г., когато в България се издаваха скромен брой книги, посветени на природната медицина. Макар и малка по обем, книгата се хареса на широк кръг читатели. През следващите години натрупващата се информация и опит направиха възможно повторно връщане към темата, но вече със значително разширена, обогатена и преобразувана структура. Основните раздели са допълнени и пояснени, като са включени и коментарите на различни въпроси, задавани ми през последните 16 години. В настоящото издание са добавени и около 150 страници принципно нова полезна информация. Значително отражение върху тяхното представяне са дали моите развиващи се интереси в области като биохимия, екология, психология и универсална духовност. Приведените в книгата практически указания са прости и достъпни за изпълнение, при това са придружени с бележки за съотношението ползи-странични ефекти; на много места съветът е да се търси компетентна помощ за прецизиране на решенията. По този начин се стимулира свободната воля на индивида да търси оптималния баланс между здравната самоинициатива  и насочването към специализирани диагностични и терапевтични варианти.
Разбира се, дори и в разширения си вид, тази книга няма претенциите да замести пространните ръководства в различните области на натуралните терапии. Но тя може да служи като практически лесно приложима основа за повечето от тях, а на места – и като техен коректив, доколкото прави опит да ограничи изпадането в съмнителни крайности. Богатата информация за достъпните подходи за поддържане на добро здраве прави книгата полезна за най-широка аудитория. Читателят може да почерпи допълнителни знания по тази важна и обширна тематика и чрез приведената в края на изложението библиография.

424 стр.  Цена: 20 лв.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор    12
Ч А С Т I :
ПРИНЦИПИТЕ 16
Какво значи „здраве“? 19
Трите „стълба“, подкрепящи здравето ни 21
Принципи на оптималната медицина 23
Няколко важни термина и свързаните
с тях възгледи и практики 28
Интегрален подход към здравето и болестта 36
Важни аспекти на диагностиката 42
Системи за отчитане на човешката
индивидуалност 51
Профилактиката – основа на доброто здраве 72
Ч А С Т I I :
МЕТОДИТЕ 76
Здравето и околната среда 79
Режимът „работа – почивка“ 83
Слънцелечение 89
Водни процедури 93
Масажи и мануална терапия 105
Физически упражнения 110
Дишане 122
Други физикални методи 134
Хранене 147
Разтоварващи режими 173
Билки, минерали и други добавки 190
Хомеопатични методи 219
Сексуален живот 100
Меридианна и зонова терапия 100
Биоенерготерапия 100
Увод в психотерапевтичните
и духовните методи 100
Психологична самопомощ 100
Природна медицина и духовност 100
Ч А С Т I I I :
ПРОБЛЕМИТE 326
Първа помощ – общи положения 329
Болестите на цивилизацията: 340
Сърдечносъдови заболявания 340
Психоемоционални проблеми 350
Проблеми с имунитета – инфекции,
алергии, автоимунни и туморни процеси 364
Храносмилателни нарушения 387
Смутена обмяна на веществата
и нарушения в жлезите с вътрешна секреция 394
Проблеми на опорно-двигателния апарат 398
Травми и злополуки 401
Вместо заключение 413
Библиография 414

ОТЗИВИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ

Издадена е от "Хомо футурус" през 2011 г. Прецизно и практически полезно изложение по темата, с много индивидуално изпълними рецепти, както и и анализ на основните продукти по аптечната ни мрежа, които съдържат тези така характерни за българския бит и целителско изкуство растения.

136 стр. Цена: 6 лв.
Издадена е от "Хомо футурус" през 2008 г. Подробна монография за една традиционно българска и едновременно - високо ценена в световната академична и природна медицина билка! Исторически и ботанически даннни, събиране и приготвяне за ползване, химически състав, действие и приложение във фитотерапията (вътрешно и външно), конкретни рецепти при различни заболявания - нервнопсихични и неврологични, храносмилателни, инфекциозни, хормонални, кожни и др.

144 стр. Цена: 4 лв.
Издадена е от "Хомо футурус" през 2008 г. Подробна монография за най-бързо разпространилото се по света лечебно растение с действие (и не само!) върху имунната система. Исторически и ботанически даннни, събиране и екстрахиране, химически състав, действие и приложение при съответните заболявания, конкретни рецепти...

96 стр. Цена: 4 лв.
Издадена от "Хомо футурус" през 2008 г. Подробна монография за две от най-значимите за човека лечебни растения. Исторически и ботанически даннни, събиране и екстрахиране, химически състав, действие и приложение (във фитотерапията и кулинарията), конкретни рецепти при различни заболявания - нервнопсихични, сърдечносъдови, имунодефицитни, хормонални и др.

124 стр. Цена: 7 лв.
ДРЕВНИ И НОВИ ИДЕИ ВЪВ ФИТОТЕРАПИЯТА

Издадена от "Веридия" през 2001 г.

Тази книга съчетава популярния с научния подход в областта на комплексната растителна медицина: диетология, фитотерапия, ароматотерапия, хомеопатия, подправки и др. Застъпени са въпроси като обща природолечебна стратегия, плюсове и минуси на различните системи, комбиниране на фитопродуктите, лечение на определени групи от заболявания, определяне на индивидуалните типове според индийската и китайската медицина и т.н. Разгледани са както рецепти на автора, така и повечето лечебно-профилактични средства от растителен произход (поотделно), които могат да се намерят у нас. Включват се над 600 растителни вида.

304 стр. Цена: 10 лв.