Интегрален семинар на Рила. В средата на август 2019 г. ще бъде организирано, съвместно с Бялото братство, презентиране в 3 последавателни дни на основите на интегралния (цялостен) подход, природна медицина и екоземеделие. Водещи ще сме аз и Филип Кирилов.