Интегрален интензив. От 6 до 9 юли 2017 г., включително, в с. Желен ще се състои взаимообучение с мое участие - с акценти върху основите на интегралната теория и практика, психологията, педагогиката, природосъобразния начин на живот и биоземеделието. Повече инфо - тук.