Първото ми издание на тази тема - „Природолечение – практическо ръководство“ - излезе през 1998 г., когато в България се издаваха скромен брой книги, посветени на природната медицина. Макар и малка по обем, книгата се хареса на широк кръг читатели. През следващите години натрупващата се информация и опит направиха възможно повторно връщане към темата, но вече със значително разширена, обогатена и преобразувана структура. Основните раздели са допълнени и пояснени, като са включени и коментарите на различни въпроси, задавани ми през последните 16 години. В настоящото издание са добавени и около 150 страници принципно нова полезна информация. Значително отражение върху тяхното представяне са дали моите развиващи се интереси в области като биохимия, екология, психология и универсална духовност. Приведените в книгата практически указания са прости и достъпни за изпълнение, при това са придружени с бележки за съотношението ползи-странични ефекти; на много места съветът е да се търси компетентна помощ за прецизиране на решенията. По този начин се стимулира свободната воля на индивида да търси оптималния баланс между здравната самоинициатива  и насочването към специализирани диагностични и терапевтични варианти.
Разбира се, дори и в разширения си вид, тази книга няма претенциите да замести пространните ръководства в различните области на натуралните терапии. Но тя може да служи като практически лесно приложима основа за повечето от тях, а на места – и като техен коректив, доколкото прави опит да ограничи изпадането в съмнителни крайности. Богатата информация за достъпните подходи за поддържане на добро здраве прави книгата полезна за най-широка аудитория. Читателят може да почерпи допълнителни знания по тази важна и обширна тематика и чрез приведената в края на изложението библиография.

424 стр.  Цена: 20 лв.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Предговор    12
Ч А С Т I :
ПРИНЦИПИТЕ 16
Какво значи „здраве“? 19
Трите „стълба“, подкрепящи здравето ни 21
Принципи на оптималната медицина 23
Няколко важни термина и свързаните
с тях възгледи и практики 28
Интегрален подход към здравето и болестта 36
Важни аспекти на диагностиката 42
Системи за отчитане на човешката
индивидуалност 51
Профилактиката – основа на доброто здраве 72
Ч А С Т I I :
МЕТОДИТЕ 76
Здравето и околната среда 79
Режимът „работа – почивка“ 83
Слънцелечение 89
Водни процедури 93
Масажи и мануална терапия 105
Физически упражнения 110
Дишане 122
Други физикални методи 134
Хранене 147
Разтоварващи режими 173
Билки, минерали и други добавки 190
Хомеопатични методи 219
Сексуален живот 100
Меридианна и зонова терапия 100
Биоенерготерапия 100
Увод в психотерапевтичните
и духовните методи 100
Психологична самопомощ 100
Природна медицина и духовност 100
Ч А С Т I I I :
ПРОБЛЕМИТE 326
Първа помощ – общи положения 329
Болестите на цивилизацията: 340
Сърдечносъдови заболявания 340
Психоемоционални проблеми 350
Проблеми с имунитета – инфекции,
алергии, автоимунни и туморни процеси 364
Храносмилателни нарушения 387
Смутена обмяна на веществата
и нарушения в жлезите с вътрешна секреция 394
Проблеми на опорно-двигателния апарат 398
Травми и злополуки 401
Вместо заключение 413
Библиография 414

ОТЗИВИ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ