Тази книга е за цялостния подход в различните важни житейски области. Тя представлява концентрирано, есенциално изложение на все по-актуалния в съвремието интегрален подход. Той води до задълбочено разбиране на явленията в природата, душевността на човека и социалните процеси. А това разбиране естествено е в основата и на истинските (трайни, същностни) резултати във всяка една теоретична и прагматична област от живота!

Изд. "Оргон" 64 стр.   Цена - 6 лв.